Proč stále nemůžete mít nájemní byt a k tomu vlastnit byt nebo dům

10. září 2013 v 20:55 |  Byt a bydlení
Není důvod výpovědi z nájmu proto, že nájemce má dva byty, v době deregulovaného nájemného už překonaný?

Nemělo by to být jedno, když řádně platí zvýšené nájemné?
Uvedenou otázkou se zabýval Nejvyšší soud ČR a dospěl k závěru, že úprava není v rozporu s Ústavou ani s Listinou základních práv a svobod.
V odůvodnění rozhodnutí poukazuje na dosud neexistující trh s byty, na regulaci nájemného, na přiměřenost ochrany nájemce a dalšího omezování vlastníka bytu nad rámec uspokojení základní bytové potřeby nájemce.
Sloužil-li předmětný výpovědní důvod více bytů zejména k regulaci trhu s byty a zamezení zneužívání výhod regulovaného nájemného, je zřejmé, že s koncem regulace nájemného a obnovením trhu s byty se společenské poměry změnily a okolnost, že nájemce má dva byty, již nemusí být v rozporu se spravedlivým uspořádáním poměrů mezi pronajímatelem a nájemcem.
Další:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama